Zamjene za srijedu, 31. 1. 2024.

1.sat: 1. c – ne dolazi

1.sat: 1. e – ne dolazi

2. sat: 1. f – ne dolazi

3. sat: 4. a – Povijest, umjesto 1. sat – 320

4. sat: 2. d – Glazbena umjetnost, umjesto 7. sat – 320

5. sat: 1. b – Biologija, umjesto 6. sat – 208

5. sat: 2. e – Geografija – 320

5. sat: 3. a – Njemački jezik – 318

6. sat: 1. b – Sat razrednika, umjesto 7. sat – 209

7. sat: 1. c – ide doma

6. i 7. sat: 1. e – ide doma

6. i 7. sat: Izborna nastava TZK – neće se održati

6. i 7. sat: Engleski jezik III (izborna nastava) kod prof. Morduš neće se održati