Zamjene za utorak, 30. 1. 2024.

2. sat: 1. d – Pedagoška radionica – Stručni tim škole

3. sat: 1. d – Glazbena umjetnost – 318

4. sat: 4. d – Likovna umjetnost – 318

5. sat: 3. d – Logika, umjesto 7. sat – 213

6. sat: 3. d – Hrvatski jezik, umjesto 5. sat – 318

6. sat: 1. d – idu doma