17. Festival tolerancije – Muzej suvremene umjetnosti

Dana 25. siječnja 2024. godine članice Volonterskog kluba i Medijske grupe imale su priliku sudjelovati na 17. Festivalu tolerancije u Muzeju suvremene umjetnosti.

Festival tolerancije jedinstvena je kulturno-edukativna platforma koja bogatim programom filmskim projekcijama, obrazovnim i filmskim radionicama, diskusijama, tematskim izložbama i drugim programima angažirano vrši edukaciju o holokaustu, pravima osoba s invaliditetom, izbjeglica i Roma te progovara o društvenim problemima današnjice, promičući kulturu nenasilja i demokracije, tolerancije i inkluzije.

U sklopu programa Festivala učenice su pogledale animirani film „Sirena“ koji tematizira iskustva osoba primoranih na izbjeglištvo, a nakon projekcije filma slijedila je moderirana rasprava Tolerance Talk s elementima predavanja u suradnji s UNHCR-om.