Zamjene za srijedu, 24. 1. 2024.

1.sat: 3. d – ne dolazi

3. sat: 1. e – Likovna umjetnost – 317

4. sat: 1. a – Sat razrednika, umjesto 1. sat – 317

4. sat: 3. d – Psihologija, umjesto 2. sat – 318

5. sat: 1. a – Latinski jezik – 317

6. sat: 1. f – Stručni tim škole – 309

7. sat: 1. d – idu doma