Zamjene za utorak, 23. 1. 2024.

4. sat: 1. d – Stručni tim škole – 213

5. sat: 3. d – Logika, umjesto 7. sat – 213

6. sat: 2. b – Kemija – 222

6. sat: 3. c – Psihologija – 228

7. sat: 3. e – idu doma

7. sat: 4.c/e – Hrvatski jezik (fakultativni) – neće se održati