Maturanti/ice Prve sudjeluju u projektu o borbi protiv korupcije

U ponedjeljak 22.1. 2024. maturanti/ice 4b razreda sudjelovali su na predavanju savjetnice u području poslovne etike gđe. Silvije Vig u okviru projekta Ministarstva pravosuđa i uprave “Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u borbi protiv korupcije”. Cilj predavanja je podizanje svijesti mladih o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja korupcije te pravnoj zaštiti prijavitelja. Predavanju je prethodilo predtestiranje informiranosti i stavova mladih o korupciji održano 23.10. 2023., dok se posttestiranje planira provesti tijekom veljače.

Sl.1.Predavanje o antikorupciji za maturante/ive I. gimnazije