Zamjene za ponedjeljak, 22. 1. 2024.

1.sat: 2. b – ne dolaze

2. sat: 4. b – Stručni tim škole – 222

3. sat: 4. b – Stručni tim škole – 322

3. sat: 1. a – Stručni tim škole – 216

4. sat: 1. e – Stručni tim škole – 323

4. sat: 2. a – Glazbena umjetnost – 222

5. sat: 2. a – Matematika – 317

6. sat: 2. d – Matematka – 310

6. sat: 3. d – Hrvatski jezik – 222

7. sat: 2. b – idu kući