Stručno predavanje o Aspergerovom sindromu

Na sjednici Nastavničkog vijeća I. gimnazije, u srijedu 13.12.2023. gostovala je dr. sc. Snježana Bilać, specijalistica kliničke psihologije i održala predavanje za nastavnike/ice škole na temu Aspergerovog sindroma.

Dr. sc. Snježana Bilać, članica je Drugostupanjskog povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te viša vještakinja u Zavodu za vještačenje osoba s invaliditetom za djecu s teškoćama u razvoju. Zaposlena je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na poslovima kliničkog psihologa.

Tijekom predavanja, psihologinja Bilać, upoznala je nastavnike/ice s pojmom autizma i Aspergerovog sindroma, dijagnostikom i obilježjima djece i mladih s Aspergerovim sindromom, njihovim teškoćama i talentima te preporukama individualizacije.