Zamjene za utorak, 19. 12. 2023.

1.sat: 1. a – ne dolaze

2.sat: 3. e – Matematika – 221

2.sat: 3. c – Povijest, umjesto 1. sat – 323

3.sat: 1. b – Kemija – 320

3.sat: 3. e – Glazbena umjetnost – 221

5.sat: 4. c – Filozofija – 309

6.sat: 2. c – idu doma

7.sat: 3. c – idu doma