Zamjene za ponedjeljak, 18. 12. 2023.

2. sat: 1. b – Fizika – 211

2. sat: 3. c – Matematika, umjesto 7. sat – 312

3. sat: 4. a – Engleski jezik – 323

5. sat: 3. c – Likovna umjetnost – 315

6. sat: 2. c – Matematika – 315