Zamjene za četvrtak, 19.10.2023.

1.sat: 3.c – ne dolaze

2.sat: 2.c – Biologija, umjesto 1.sat, 228

3.sat: 2.c – Fizika, 213

3.sat: 3.e – Hrvatski jezik, umjesto 7.sat, 228

4.sat: 2.d – Povijest, 222

5.sat: 2.d – Geografija umjesto 1.sat, 222

5.sat: 3.b – Informatika, 323

6.sat i 7.sat: 3.a idu doma

6.sat: 4.a – Hrvatski jezik, 217

7.sat: 3.c – idu doma