IntegralEdu info pult o mogućnostima studiranja u inozemstvu

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja u srijedu 11. 10. 2023. organiziran je IntegralEdu info pult kojim su, za zainteresirane učenike i učenice, predstavljene mogućnosti studiranja i stipendiranja u zemljama Europe i šire. Tom prigodom, najavljeno je održavanje međunarodnog sajma World Education Fair u hotelu Dubrovnik u subotu 14.10.2023. na kojem će zainteresirani učenici biti u prilici razgovarati s  predstavnici inozemnih sveučilišta.