Zamjene za ponedjeljak, 9.10.2023.

2. sat: 3. d – Hrvatski jezik – 222

3. sat: 3. d – Likovna umjetnost – 222

4. sat: 2. a – Geografija – 222, umjesto 2. sat

5. sat: 2. a – Engleski jezik – 222

7. sat: 2. b – ide kući