Zamjene za petak, 6.10.2023.

1. sat: 1. d – ne dolazi

1. sat: 1. e – ne dolazi

2. sat: 1. a – Hrvatski jezik – 230

2. sat: 4. e – Biologija – 310, umjesto 1. sat

3. sat: 1. c – Matematika – 309

3. sat: 2. d – Hrvatski jezik – 230

4. sat: 1. a – Povijest – 310, umjesto 6. sat

4. sat: 1. d – Biologija – 211

5. sat: 1. f – Engleski jezik – 315, umjesto 7. sat

5. sat: 3. d – Engleski jezik – 314

6. sat: 1. f – ide kući

6. sat: 2. a – Hrvatski jezik – 315, umjesto 1. sat

6. sat: 4. b – Informatika – 314

7. sat: 1. b – ide kući

7. sat: 2. b – ide kući

7. sat: 3. e – ide kući

Nema badmintona!