Zamjene za ponedjeljak, 11.9.2023.

2. sat: 2. c – matematika – 315

3. sat: 3. c – hrvatski jezik – 315

5. sat: 1. f – dio razreda vjeronauk – stak., a dio razreda etika – 318

6. sat: 1. b – fizika – 211