Zamjene za petak, 12.5.2023.

1. sat: 2.a – matematika – 214

4. sat: 1.e – informatika – 216

4. i 5. sat: 4.d –  biologija – 318, umjesto 6. i 7. sat

5. sat: 2.d – fizika – 221, umjesto 1. sat

6. sat: 1.b – ide kući

6. sat: 2.d – kemija – 318

7. sat: 3.d – ide kući