Zamjene za četvrtak, 11.5.2023.

1. sat: 1.e – matematika – 214

1. sat: 2.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.c – ne dolazi

2. sat: 2.c – TZK

2. sat: 2.e – SRZ – 320

3. sat: 1.d – vjeronauk – 318, umjesto 7. sat

4. sat: 1.d – likovna umjetnost – 318

4. sat: 2.e – engleski jezik – 322

5. sat: 2.b – geografija – 209

5. sat: 4.a – filozofija – 216

6. sat: 1.b – ide kući

6. sat: 3.a – ide kući

6. sat: 4.c – biologija – 216, umjesto 7. sat

6. sat: 4.f – ide kući

 

Neće se održati 0. sat fakultativna nastava Engleski jezik za učenike 4. razreda.