Zamjene za utorak, 9.5.2023.

1. sat: 1.e (dio vjeronauk)- ne dolazi

1. i 2. sat: 2.b – ne dolazi

3. sat: 4.a – izborna matematika – 216

4. i 5. sat: 4.b (cijeli razred) – informatika

5. sat: 4.d – matematika – 209

6. sat: 3.e – matematika – 318

6. i 7. sat: 4.b – ide kući

 

Za učenike 2. razreda neće se održati izborna nastava Španjolski jezik 1. i 2. sat.