Zamjene za četvrtak, 27.4.2023.

1. sat: 1.a – ne dolazi
1. i 2. sat: 1.d – ne dolazi
1. i 2. sat: 2.c – ne dolazi
1. i 2. sat: 4.e – ne dolazi
2. sat: 1.e – geografija – 309
3. sat: 2.e – fizika – 208
3. sat: 4.d – hrvatski jezik – 312
4. sat: 1.b – SRZ – 310, umjesto 1. sat
4. sat: 2.a – biologija – 312, umjesto 2. sat
4. sat: 3.a – matematika – 323
4. sat: 4.f – fizika – 217, umjesto 7. sat
5. sat: 1.d – engleski jezik – 320
5. sat: 2.a – latinski jezik – 312, umjesto 7. sat
5. sat: 2.c – geografija – 211
5. sat: 4.c – filozofija – 323, umjesto 1. sat
6. sat: 2.e – fizika – 211
7. sat: 2.d – SRZ (stručni tim škole)
7. sat: 3.e – ide kući
0. sat se neće održati fakultativna nastava Računalni dizajn.