All Digital Weeks (DiZel)

Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta DiZel (razvoj digitalnih i zelenih vještina) bit će uključene u kampanju All Digital Weeks koja se provodi od 17.travnja do 7. svibnja. All Digital Weeks jedna je od najvećih paneuropskih kampanja koja podiže svijest o digitalnim vještinama za uključivanje, osnaživanje i zapošljavanje. Kampanja je od 2010. godine pomogla da se gotovo 1,5 milijuna ljudi po prvi put povežu s internetom ili unaprijede svoje digitalne vještine.

#ADWeeks2023, #AllDigitalWeeks, @AllDigitalEU,  www.alldigitalweeks.eu