Zamjene za petak, 21.4.2023.

1. sat: 4.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 3.b – ne dolazi (dio razreda – informatika)

2. sat: 4.e – matematika (izborna) – 323

3. sat: 1.c – hrvatski jezik – 208

3. sat: 2.e – hrvatski jezik – 323

4. sat: 3.b – povijest – 211

4. i 5. sat: 2.b – cijeli razred fizika – 208

5. sat: 4.f – hrvatski jezik – 228

7. sat: 3.d – ide kući