Zamjene za srijedu, 5.4.2023.

1., 2. i 3. sat: 3.e – ne dolazi

4. sat: 1.c – kemija – 323, umjesto 1. sat

4. sat: 4.e – matematika – 216

5. sat: 2.c – matematika – 221, umjesto 7. sat

5. sat: 4.c – kemija – 314, umjesto 7. sat

5. sat: 4.e – engleski jezik – 216

6. sat: 2.a – fizika – 314

6. sat: 1.d – ide kući

7. sat: 2.e – ide kući