Zamjene za petak, 24.3.2023.

1. sat: 4.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 1.b – ne dolazi

2. sat: 4.e – matematika (izborna) – 323

3. sat: 2.e – SRZ (istraživanje) – 323

5. sat: 2.c – SRZ (istraživanje) – 323