Zamjene za ponedjeljak, 20.3.2023.

4. sat: 1.a – dio razreda vjeronauk – staklena, a dio razreda etika – 222

5. sat: 1.a – kemija – 222

6. sat: 1.b – ide kući