Zamjene za ponedjeljak, 13.3.2023.

2. sat: 3.e – hrvatski jezik – 228, umjesto 7. sat

3. sat: 4.f – fizika – 228

4. sat: 4.f – matematika – 228

5. sat: 1.c – latinski jezik – 317