Zamjene za ponedjeljak, 6.3.2023.

3.sat: 1.c – glazbena umjetnost – 317

3. i 4. sat: 4.d – matematika – 217, umjesto 6. i 7. sat

4. sat: 3.a (sociologija) u 230

5. sat: 4.b – fizika – 208

6. sat: 4.e – ide kući

6. sat: 4.f – ide kući

7. sat: grupa 1.c/1.d (francuski jezik) – ide kući

8. sat: 4.b – ide kući