Zamjene za srijedu, 1.3.2023.

1. sat: 4.f – ne dolazi

1. i 2. sat: 4.b – ne dolazi

3. sat: 2.c – matematika – 221, umjesto 1. sat

3. sat: 4.a – engleski jezik – 222

4. sat: 1.c – kemija – 228, umjesto 7. sat

4. sat: 4.b – povijest – 214, umjesto 7. sat

5. sat: 3.e – matematika – 320, umjesto 7. sat

5. sat: 4.b – geografija – 310, umjesto 1. sat, a 1.b (engleski jezik) u 214

6. sat: 3.b – ide kući