Zamjene za ponedjeljak, 13.2.2023.

1. sat: 2.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 4.f – ne dolazi

2. sat: 3.c – matematika – 217, umjesto 1. sat

3. sat: 1.e – matematika – 208

3. sat: 4.c – engleski jezik – 320, umjesto 1. sat, a 2.e (prof. Jukić) u 217

5. sat: 1.a – glazbena umjetnost – 211, a 3.a (etika) u 217