Bivši učenici Prve održali prezentaciju o studiju prava

U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja u  četvrtak 9.2.2023. održana je prezentacija studija prava i socijalnog rada.

Prezentaciju su, za zainteresirane maturante i maturantice,  održali bivši učenici I. gimnazije Tina Perić i Bartul Bulić, studenti završnih godina studija prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Bila je to prilika da naši učenici/ice saznaju više o studijskom programu prava i socijalnog rada, o pripremama za ispite državne mature,  programima razmjene studenata, mogućnostima stručne prakse tijekom studija prava te mogućnostima zapošljavanja po završetku studija.

 

      

Sl.  Bivši učenici Prve  Tina Perić i Bartul Bulić održali prezentaciju studija prava