Literarni i novinarski radovi i pojedinačni i scenski nastupi predloženi za županijsku razinu smotre LiDraNo 2023.

Literarne radove koji su predloženi za županijsku razinu možete pogledati na poveznici:

LITERARNI_ZA ŽUPANIJSKU RAZINU

Samostalne novinarske radove koji su predloženi za županijsku razinu možete pogledati na poveznici:

NOVINARSKI_ZA ŽUPANIJSKU RAZINU

Pojedinačne scenske nastupe koji su predloženi za županijsku razinu možete pogledati na poveznici:

POJEDINAČNI_ SCENSKI_ZA ŽUPANIJSKU RAZINU_2023.

Skupne scenske nastupe koji su predloženi za županijsku razinu možete pogledati na poveznici:

SKUPNI_ SCENSKI_ZA ŽUPANIJSKU RAZINU_2023.