Zamjene za srijedu, 1.2.2023.

1. i 2. sat: 1.d – ne dolazi

1. i 2. sat: izborna biologija za 3. razrede se neće održati

3. sat: 4.e – engleski jezik – 216

3. sat: 1.e – latinski jezik – 211, umjesto 7. sat

4. sat: 1.e – povijest – 211, umjesto 1. sat

4. sat: 4.e – hrvatski jezik – 216

6. sat: 3.d – ide kući

6. sat: 3.e – ide kući