Zamjene za srijedu, 25.1.2023.

1. sat: 2.e – dio (njemački početni) – ne dolazi

3. sat: 4.c – fizika – 323

5. sat: 2.e – kemija – 323

6. i 7. sat: izborna talijanski jezik (3. razredi) – ide kući

7. sat: 2.a –  ide kući