Zamjene za petak, 16.12.2022.

3. i 4. sat: 4.f – matematika – 230

4. sat: 4.b – biologija – 221

5. sat: 4.b – hrvatski jezik – 314, umjesto 7. sat

6. sat: 1.e – ide kući

6. sat: 3.a – ide kući

6. sat: 4.d – ide kući

6. sat: 4.a – hrvatski test – 312

7. sat: 4.a – ide kući