Zamjene za srijedu, 14.12.2022.

1. i 2. sat: 4.e – ne dolazi

1. sat: 1.e – ne dolazi

2. sat: 1.e – latinski jezik (test) – 228

3. sat: 2.c – psihologija – 230, umjesto 2. sat

4. sat: 1.d – SRZ – 209

4. i 5. sat: 4.f – cijeli razred informatika

5. sat: 1.d – engleski jezik – 209

6. sat: 1.c – geografija – 211

6. i 7. sat: 1.b – cijeli razred informatika

7. sat: 1.c – SRZ – kinovorana