Proveden preventivni program “Osvijetli mrak – podrška mladima u brizi za mentalno zdravlje”

U okviru Školskih preventivnih strategija,  u razdoblju od 21. 9. do 9. 12. 2022.,  I. gimnazija sudjelovala je u provedbi preventivnog projekta Društva za psihološku pomoć i Centra za djecu, mlade i obitelj Modus pod nazivom “Osvijetli mrak – podrška mladima u brizi za mentalno zdravlje”.

Projekt je uključivao stručno predavanje za nastavnike/ice I. gimnazije 21.9. 2022.  na temu  prevencije samoozljeđivanja i suicida kod mladih  te  stručno  predavanje za roditelje učenika/ica  18.10.2022. o tome:

  • kako mladima pružiti podršku
  • kako prepoznati znakove narušenog mentalnog zdravlja
  • kako razgovarati s mladima o poteškoćama mentalnog zdravlja
  • kada potražiti pomoć stručnjaka

Za učenike/ice 2.e i 3.d razreda organiziran je ciklus od tri preventivne radionice na temu samoreguliranja emocija, vještine suočavanja sa stresom, brige o sebi i mentalno-zdravstvene pismenosti.

Hvala psihologinjama i volonterkama Centra Modus na suradnji!

 

                

Sl. Provedba preventivnog projekta “Osvijetli mrak – podrška mladima u brizi za mentalno zdravlje”