Međunarodno istraživanje o roditeljskim stilovima odgoja

U okviru Školskih preventivnih strategija, I. gimnazija je 6.1.2022. sudjelovala u provedbi istraživanja Studijskog centra socijalnog rada o roditeljskim stilovima odgoja. Istraživanje je dio međunarodnog projekta koji Pravni fakultet provodi u suradnji sa Sveučilištem Libre de Bruxelles.   Istraživanje se provodi  paralelno u još 10 država i ima za cilj utvrditi nove trendove i odrednice vezane uz stilove odgoja djece i mladih.

Sl. Sudjelovanje I. gimnazije u međunarodnom istraživanju o roditeljskim stilovima odgoja