Predstavljanje ponuda – ponuda 25/2022.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 25. studenoga 2022., odabralo je ponudu agencija:

a) Spektar

b) Speranza

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 7. prosinca 2022. godine u 20,00 sati u kinodvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.