Zamjene za ponedjeljak, 28.11.2022.

1. sat: 2.a – dio razreda (etika) – ne dolazi

1. sat: 3.b – ne dolazi

2. sat: 4.c – filozofija – 310

3. sat: 4.f – hrvatski jezik – 310

4. sat: 4.e – hrvatski jezik – 310

5. sat: 3.e – matematika – 310

7. sat: 1.d – dio razreda (njemački jezik) – ide kući

7. sat: 2.a – ide kući