Zamjene za četvrtak, 17.11.2022.

1. sat: 2.b – ne dolazi

2. sat: 2.b – TZK

2. sat: dio 3.b  – dio razreda koji pohađa napredni njemački – ne dolazi

3. sat: 3.b – engleski jezik – 309

5. sat: 2.a – kemija – 323

6. sat: 2.a – latinski jezik, umjesto 1. sat – 323

7. sat: 4.a/4.f – dio razreda koji pohađa početni francuski – ide kući