Zamjene za ponedjeljak, 7.11.2022.

1. sat: 1.d –  dio učenika koji pohađa njemački jezik – ne dolazi

1. sat: 1.e –  ne dolazi

2. sat: 1.e –  dio učenika koji pohađa napredni njemački jezik – ne dolazi

3. sat: 2.d – fizika – 208

4. sat: 4.c – matematika – 211