Zamjene za četvrtak, 27.10.2022.

1. sat: 1.d – ne dolazi

1. sat: 1.e – ne dolazi

1. sat: 2.b – dio  učenika (vjeronauk) – ne dolazi

1. i 2. sat: 2.c – ne dolazi

2. sat: 1.d – SRZ (soc.ped.) – 309

3. sat: 1.e – SRZ (soc.ped.) – 208

4. sat: 4.f – geografija – 310

5. sat: 1.a – ide kući

6. sat: 1.d – ide kući

 

U četvrtak, 27.10. neće se održati fakultativna nastava Računalni dizajn.