Zamjene za srijedu, 26.10.2022.

1. i 2. sat: 1.b – cijeli razred – fizika – 208

3. i 4. sat: 4.f – cijeli razred – fizika – 208

6. sat: 1.b – TZK

6. sat: 3.b – ide kući

7. sat: 2.b – ide kući

7. sat: 4.d – dio razreda koji imaju vjeronauk – ide kući