Zamjene za utorak, 25.10.2022.

1. sat: 1.e – dio učenika na vjeronauku – ne dolazi

1. i 2. sat: izborna informatika – ne dolazi

4. i 5. sat: 4.b – cijeli razred – fizika – 208

6. sat: 3.b – biologija – 318, umjesto 7. sat

6. sat: 3.e – logika – 312