Zamjene za utorak, 11.10.2022.

1. sat: 4.a/4.f – dio učenika (francuski jezik – prof. Banožić) – ne dolazi

3. sat: 4.b – matematika – 315

6. sat: 2.b – dio učenika (njemački jezik – prof. Banožić) – ide kući

7. sat: 2.c – lektorica