Zamjene za petak, 7.10.2022.

1.sat: 4.a – ne dolazi

2. sat: 4.e –  matematika (izborna) – 323

3. sat: 2.e – hrvatski jezik – 323

3.sat: 3.b – kemija – 208

4. sat: 3.b – matematika – 228

5. sat: 4.f – geografija – 310, umjesto 2. sat

6. sat: 2.c – biologija – 222, umjesto 1. sat

6. sat: 4.a – ide kući

6. sat: 4.f – TZK – umjesto 7. sat

7.sat: 2.b – ide kući

7. sat: 3.d – ide kući