Zamjene za četvrtak, 6.10.2022.

1. sat: 3.e – ne dolazi

1. sat: 4.c – ne dolazi

2. i 3. sat: 4.b – ne dolazi

2. sat: 4.e – hrvatski jezik – 323, umjesto 7. sat

3. sat: 1.c – hrvatski jezik – 222, umjesto 7. sata

3. sat: 2.e – geografija – 309, a 3.b ima biologiju u 318

3. sat: 4.c – engleski jezik – 323

4. sat: 3.d – likovna umjetnost – 217

4. i 5. sat: 4.b – engleski jezik – 217/221, umjesto 6. i 7. sat

5. sat: 2.d – SRZ – 208, umjesto 1.sat

5. sat: 4.e – fizika – 222

5. sat: 4.f – informatika – 314

6. sat: 3.e – ide kući

6. sat: 4.c – ide kući

6. sat: 4.d – fizika – 214, umjesto 1.sat

6. sat: 4.f – geografija – 314

7. sat: 2.b/2.e (dio razreda na etici) – ide kući

7.sat: 2.d – ide kući