Zamjene za 3.10.2022.

1. sat: dio 2.a (etika) – ne dolazi

3. sat: 4.a – glazbena umjetnost – 211

3. i 4. sat: 4.d – matematika – 322 i 323- umjesto 6. i 7. sat

5. sat: 4.d – ide kući

5. sat: 3.a – geografija- 230, umjesto 1. sat

6. sat: 2.d – ide kući