Zamjene za 23.9.2022.

1. sat: 3.d – njemački jezik- 318

1. sat: 4.b – ne dolazi

1. sat: 4.e – ne dolazi

2. sat: 4.f – ne dolazi

2. sat: 4.c – TZK

3. sat: 2.c – biologija – 211, umjesto 1. sat

3.sat: 4.a – matematika – 310

4.sat: 1.b – matematika – 310

5.sat: 3.d – engleski jezik – 211

6. sat: 1.c – ide kući

6. sat: 3.c – ide kući

7. sat: 3.e – ide kući

7. sat: 4.c – ide kući

7. sat: 4.e – ide kući