Zamjene za 15.9.2022.

2.sat: 1.a – geografija – 211

3. sat: 3.a – fizika – 208, umjesto 1. sat

5. sat: 1.b – engleski jezik- 318, umjesto 7. sat

6. sat: 4.d – fizika- 209, umjesto 7. sat

7. sat: 2.e – ide kući