Zamjene za 9.9.2022.

1. sat: 4.a – ne dolazi

1. i 2. sat: 4.e – ne dolazi

2. sat: 4.c – TZK

3. sat: 2.c – biologija – 222, umjesto 1. sat

3. sat: 2.e – geografija – 323

4. sat: 1.e – njemački početni – projektna učionica, a njemački napredni 317

4. sat: 2.a – likovna umjetnost -312, umjesto 1. sat

5. sat: 3.d – engleski jezik – 318, umjesto 1. sat

6. sat: 1.c – ide kući

6. i 7. sat: 4.a – hrvatski jezik – 312

7. sat: 3.e – ide kući